top of page

Acerca de

shutterstock_550579201.jpg

男士助孕

男士為什麼要助孕?

想BB健康爸爸嘅健康好重要!男人不可以因為無絕精期而掉以輕心,人類的精子水平隨著年齡嘅增長逐漸下降。生活壓力大,房事失控,作息不定時,煙酒過多,欠缺運動,等問題⋯⋯亦會影響精子嘅質素。

御竹堂中醫男士專科,資深中醫師團隊跟據您體質和實際需要,為您度身訂造一套屬於您的助孕方案,為未來健康的寶寶作最好嘅準備。

bottom of page